IGAPÄEVAELU JA KODUKORD

TubaTagame inimestele turvalise elukeskkonna ja toimetuleku ning elukvaliteedi säilimise või paranemise hooldusteenuse kasutamise jooksul.
Otsese klienditööga tegelevad hooldustöötajad, meditsiiniõde ja tegevusjuhendaja.

Ööpäevaringse üldhooldusteenuse raames sooritatakse hooldustoiminguid: pesemine, toitmine, mähkmete vahetamine, riietamine jne.
Teenuse saajale tagatakse lisaks hooldustoimingutele ka majutus, toitlustamine ning muud toetavad ja toimetulekut tagavad toimingud ja teenused.

Nende  hulka kuuluvad veel:

 • juuksuriteenus. Meestel aetakse habet;
 • kauplusest kaupade toomine, osutatakse vastavalt klientide tervislikule seisundile ja soovile
 • asutus pakub meditsiiniõe teenust päevasel ajal. Nädalavahetustel või väljaspool tööaega kutsutakse vajadusel kiirabi.
 • asutuses on olemas vajalikud abivahendid: ratastoolid, rulaatorid,  potitoolid, pesemistoolid ja abivahendid voodist tõusmiseks. Kõige rohkem kasutatakse  abivahenditena mähkmeid.

Lisaks on teenuse saajal võimalus olla kaasatud ühistegevustesse ning osa saada ühiskonnaelust, sest meie tegevusjuhendaja ülesandeks on sündmuste tähistamine, vaba aja sisustamine ning  suhtlemisvõimaluste pakkumine.

Toitlustamine

Toitlustamine toimub neli korda päevas

 • Toit valmistatakse ühisköögis
 • Toidu tellimine, hoidmine ning väljastamine toimub vastavalt tervisekaitsenõuetele
 • Hooldustöötaja korraldab toidu toomise ja serveerimise

Toitlustamise kellaajad:

 • hommikusöök – 8.30
 • lõuna – 12.30
 • õhtusöök – 16.30
 • oode – 19.00
Söögituba Köök