• Saare Kodu on võimalik külastada igapäev kella 10.00 – 20.00.
  • Peamaija sisenetakse hoone parempoolsest küljest.
  • Oma sugulase, tuttava (edaspidi “klient”) juurde võib minna üliriietes.
  • Arusaamatuse korral pöörduda juhataja või hooldaja poole selgituste saamiseks.
  • Toiduainete toomisel palume mitte kaasa võtta suurtes kogustes kiiresti riknevaid tooteid. (nt. banaanid, salatid, piima- ja lihatooteid).
  • Mõlemas hoones paiknevad klientidele mõeldud külmikud, kuhu saab paigutada kliendile toodud toiduained (enne kirjutada pakendi peale kliendi nimi).
  • Mitte tuua kaasa alkohoolseid jooke ja alkoholi sisaldavaid muid tooteid.
  • Külastaja käitumine ei tohi häirida teiste eakate tavapärast elurütmi.
  • Alkoholi või psühhotroopsete ainete mõju all oleval külastajal palutakse koheselt lahkuda hooldekodu territooriumilt. Mittealluvuse korral kutsutakse kohale politsei.
  • Pildistamiseks või filmimiseks küsi luba juhatajalt või hooldajalt ning kliendi nõusolekut.